O PLEMENI

FCI-Standard č. 339 / 17.10.2017

Překlad: Ing. H. Petrusová

PARSON RUSSEL TERIÉR

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 22.08.2017

POUŽITÍ: Pracovní teriér schopný práce pod zemí.

KLASIFIKACE FCI:     Skupina      3     Teriéři.

                                        Sekce           1     Velcí a střední teriéři.

                                        Pracovní zkouška nepovinná.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Po mnoho let existoval značný rozpor v kruzích příznivců teriérů týkající se typu teriéra nazývaného neurčitě „Jack Russell“. Kennel Club obdržel prostřednictvím reverenda Johna Russella žádost od nezanedbatelného počtu stoupenců žádajících odlišení foxteriéra od viktoriánského loveckého parsona. Nakonec byl tento silný a pracovní typ teriéra uznán a bylo mu dáno jméno – Parson Russell teriér.

CELKOVÝ VZHLED: Pracovitý, čilý a hbitý, ale ne přehnaně aktivní. Vytrvalý a odolný, ztělesnění harmonie a pružnosti.  Jizvy získané při práci jsou povoleny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Vyvážený. Délka těla od ramenního kloubu k sedacímu hrbolu je o něco větší než kohoutková výška psa. Délka čenichu od nosní houby ke stopu je o něco kratší než délka mozkovny od stopu k týlnímu hrbolu.

CHOVÁNÍ / POVAHA: Původně teriér chovaný k lovu lišek, sebevědomý, energický, veselý pes. Je schopný a ochotný pracovat pod zemí. Odvážný a přátelský.

HLAVA

Hlava klínovitá.

MOZKOVNA:

Lebka: Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.

Stop: Nevýrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: Černá.

Čelisti / Zuby:  Čelisti silné, svalnaté. Zuby dobré velikosti a vsazené kolmo do čelistí s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní řezáky a jsou v čelistech kolmo postavené.

Líce: Nevýrazné.

Oči: Tmavé, mandlového tvaru, nikdy ne vypoulené. Živý a inteligentní výraz.

Uši: Velikost přiměřená k hlavě. Trojúhelníkové, překlopené směrem dopředu, špička ucha musí dosahovat úrovně vnějšího koutku oka. Ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny. Boltce jsou střední tloušťky.

KRK: Hladký, svalnatý, dobré délky, od hlavy se rovnoměrně rozšiřuje a plynule přechází do plecí.

TRUP:

Hřbet: Silný, rovný a pružný.

Bedra: Silná a mírně klenutá.

Hrudník: Střední hloubky, nedosahuje pod lokty; průměrně velké ruce by ho měly za plecemi obejmout. Žebra dobře položená vzad. Hrudník ne přehnaně klenutý ani ne příliš plochý.

OCAS:  Dříve obvykle kupírovaný.

Ocas kupírovaný: Délka ve správném poměru k trupu.  Silný, přednostně rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesený vztyčený vzhůru, v klidu může být nesený níže. 

Ocas nekupírovaný: Střední délky, přednostně rovný, doplňuje celkový vzhled psa. Silný u kořene, ke konci se zužuje. Středně vysoko nasazený, za pohybu nesený vztyčený vzhůru, v klidu může být nesený níže.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Hrudní končetiny středně daleko od sebe, dobře postavené pod tělem.

Lopatky: Dlouhé, šikmé, správně uložené vzad, na kohoutku výrazně zakončené.

Nadloktí: Stejně dlouhá jako lopatky a položená v takovém úhlu, aby byly končetiny postavené více vzadu pod trupem – pod kohoutkem.

Lokty: Přiléhají k trupu, volně se podél něj pohybují.

Předloktí: Silná a rovná, žádným směrem ne zakřivená. Délka předloktí by měla být o něco větší než hloubka trupu.

Nadprstí: Silná a pružná.

Přední tlapky: Kompaktní s pevnými polštářky, prsty středně klenuté, nikdy ne ploché nebo otevřené, ne vbočené nebo vybočené.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Silné, svalnaté, s dobrým zaúhlením.

Kolena: Dobře, ale ne přehnaně zaúhlená.

Bérce: Dobře vyvinuté.

Hlezna: Nízko nad zemí.

Nárty: Rovnoběžné, umožňující prostorný pohyb.

Zadní tlapky: Stejné jako přední.

CHODY / POHYB: Volný, prostorný, ale ne přehnaně dlouhý chod. Chody by měly být dobré délky, nikdy ne vázané nebo s vysokou akcí. Pánevní končetiny dávají pohybu velký posun. Dobře koordinovaný pohyb hrudních i pánevních končetin přímo vpřed.

KŮŽE: Silná a volná.

OSRSTĚNÍ

Srst: Ať hrubá, smíšená nebo hladká, vždy přirozeně tvrdá, přilehlá, rovná, uzavřená a hustá s dobrou podsadou. Odolná počasí. Břicho a spodní části těla osrstěné. Upravená (trimovaná) srst by měla působit přirozeně; nikdy se nestříhá.

Barva: Bílá nebo převážně bílá s tříslovými, citronově žlutými nebo černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev. Barevná srst přednostně omezená na hlavě a/nebo kořeni ocasu, ale menší množství barevné srsti na trupu je přípustné.

VELIKOST:

Výška v kohoutku:       Psi:      ideální výška   36 cm

Feny:   ideální výška   33 cm

Nejdůležitější je zachování zdraví a harmonie psa, přičemž je třeba brát v úvahu, že tohoto teriéra původně chovaného pro lov lišek, musí být možné obejmout za plecemi průměrně velkýma rukama.

VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni, jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

VYLUČUJÍCÍ VADY

  • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
  • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.

 

Poznámka:

  • Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
  • Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.

Převzato z ČMKU https://www.cmku.cz/cz/seznam-plemen-159/387